topbar

Palvelut

 

 

Pätevyyskokeiden vastaanotto yritysten tiloissa

 

Hitsausohjeiden (WPS) laadinta

 • Aikaisempaan kokemukseen perustuva, SFS-EN ISO 1561
 • Menetelmäkokeeseen perustuva, SFS-EN ISO 15614-1
 • Standardihitsausohjeiden myynti

 

 

Hitsauksen valvonta ja koordinointi

 • Lähtötilakartoitus
 • SFS-EN 1090-1 ja 1090-2
 • SFS-EN ISO 3834-2, järjestelmän mukaisesti
 • SFS-EN 15085 Kiskoliikenne: kiskoajoneuvojen ja komponenttien hitsaus
 • Hitsauskoordinoijapalvelut

 

 

Silmämääräinen tarkastus VT (Inspectan sertifointi 15.1.2013, 7616-VT2)

 • Standardien SFS-EN ISO 17637, 6520-1, 5817 ja/tai 10042
 • Viralliset tarkastuspöytäkirjat
   

Ultraäänitarkastus UT (Inspectan sertifiointi 16.1.2014, 7616-UT2)

 • Laitteisto Olympus Epoch 60
 • Viralliset tarkastuspöytäkirjat
   

magneettijauhetarkASTUS mt (INSPECTAN SERTIFIOINTI 15.8.2017, 7616-mt2)

 • Laitteisto Magnaflux Y-1 käsi-ies
 • Viralliset tarkastuspöytäkirjat

 

 

Koulutustarjonta

 • Silmämääräisen tarkastuksen koulutus
 • Hitsausohjeiden (WPS) käyttöön liittyvä koulutus
 • 5S-koulutus, myös jalkauttaminen yrityksiin
 • Toimiminen asiantuntijana ja luennoijana IW- ja IWS –koulutuksissa